Finansiell kalender


Bokslutskommuniké 2017

2018-02-16

Årsredovisningen publiceras

2018-04-20

Delårsrapport januari – mars 2018

2018-05-18

Årsstämma

2018-06-01

Delårsrapport april-juni 2018

2018-08-24

Delårsrapport juli-september 2018

2018-11-02

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-15

Årsredovisning

2019-03-20

Årsstämma

2019-04-25

Delårsrapport januari – mars 2019

2019-05-10

Delårsrapport april-juni 2019

2019-08-01

Delårsrapport juli-september 2019

2019-11-01

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-14