Varför ska du investera i Peckas Naturodlingar?

1. Mycket stark efterfrågan på närodlat och giftfritt
2.
Närheten till marknaden ger bättre smak och mognad på tomaterna och effektivare transporter
3.
Först ut ger oss en stark position inom storskalig kretsloppsodling

4. Miljömässigt hållbara fiskodlingar bidrar till att rädda haven

5. Peckas odlingsmetod kombinerat med premiumprodukter ger ett prognosticerat bolagsresultat på 15-30%

6. Årsproduktionen är redan uppbokad av grossist
7. 20 års unik erfarenhet och forskning i egen test-
anläggning ligger som grund för verksamheten

I vårt investeringsmemorandum hittar du mer information

• Klicka här!

Vill du köpa/boka aktier direkt?

• Klicka här!