Styrelse

Johan Stenberg
39 år, ordförande
Entreprenör med 15 års erfarenhet av finansiering, styrelsearbete och bolagsutveckling. Johan har startat ett flertal bolag och varit VD i publika bolag de senaste tio åren. Han är ordförande i Xavitech AB, sitter i styrelsen i Hernö Gin AB och Vileum AB. Han har prisats genom att bland annat vinna Venture Cup.

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB 170 000 st

Hugo Wikström
45 år, VD, grundare försäljning och
etablering.

4 års erfarenhet av kretsloppsodling vattenbruk och alger.
Har erfarenhet av att sitta i tillväxtbolags ledning bl a Internet 5 och Home.se. Han sitter i styrelsen för Mediapilen i Norden AB och Nattviken Invest AB.

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB 340 300 st

070-534 30 01 • hugo@peckas.se

Daniel Brännström
46 år, grundare, försäljning och produktionsledning.

3 års erfarenhet av kretsloppsodling. Arbetar med försäljning och projektledning. Har engagemang för affärer och en stark drivkraft. En av grundarna till friskolan Kastellskolan.

070-377 70 08 • daniel@peckas.se

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB 340 000 st

……………………………..

Auktoriserad revisor

Johan Lindström,

PWC Härnösand
Brunnshusgatan 6
871 31 Härnösand