Om oss

Peckas Naturodlingar AB

Affärsidé

Affärsidén är att tillgodose den växande marknaden med närproducerade och högkvalitativa grönsaker och fisk.

Ledning

Hugo Wikström
45 år, VD, grundare försäljning och etablering.
4 års erfarenhet av kretsloppsodling vattenbruk och alger. Har erfarenhet av att sitta i tillväxtbolags ledning. Ledamot i Peckas Naturodlingars styrelse.

070-534 30 01 • hugo@peckas.se

 

Daniel Brännström
46 år, grundare, försäljning och produktionsledning.
3 års erfarenhet av kretsloppsodling. Arbetar med försäljning och projektledning. Har engagemang för affärer och en stark drivkraft. En av grundarna till friskolan Kastellskolan. Ledamot i Peckas Naturodlingars styrelse.

070-377 70 08 • daniel@peckas.se

Mårten Granlund
51 år, Odlingskonsulent Vasa, Finland
Mårten kommer ursprungligen från odlardistriktet Närpes där han själv haft grönsaksodling i växthus i över 20 år. En av de första i Finland med att odla tomater året runt under belysning. Han har även jobbat hos andra odlingar med bl.a. gurka under belysning.

 

 

Pecka Nygård
Odlingsansvarig.
Pecka har jobbat med kretsloppsodling i 20 års tid. Pecka har både fiskarbakgrund och trädgårdsutbildning. Han började med att odla fisk i havet i många år, men insåg nackdelarna med att närmiljön tog skada. Så han beslutade att istället odla fisk tillsammans med grönsaker i en kretsloppsodling på land.

Marcus Jakobsson
24 år, Student,research, information och socialmedier
Erhåller inom kort en kandidat i hållbart företagande och filosofisk kandidat i miljövetenskap. Skrev sin kandidatuppsats inom akvaponik som inriktades på akvaponikens möjlighet till kommersiellt genomslag i Sverige. Har genomfört projekt inom restaurangbranschen för att minska matsvinnet. Har ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och framtidens livsmedelsproduktion.

 

Johan Stenberg
39 år, Styrelseordförande.
Entreprenör med 15 års erfarenhet av finansiering, styrelsearbete och bolagsutveckling. Johan har startat ett flertal bolag och varit VD i publika bolag de senaste tio åren. Han är ordförande i Xavitech AB, sitter i styrelsen i Hernö Gin AB och Vileum AB. Han har prisats genom att bland annat vinna Venture Cup. Ledamot i Peckas Naturodlingars styrelse.

Angelica Nordlund
Ekonomi & bokföring

Advisory board

Pecka Nygård

akvaponipionjär, delägare, anställd, Härnösand


Peckas Naturodlingar AB (publ) grundar sig på Pecka Nygårds unika kunskap och erfarenhet inom kretsloppsodling. Han har jobbat med kretsloppsodling i 20 års tid. Pecka har både fiskarbakgrund och trädgårdsutbildning. Han började med att odla fisk i havet i många år, men insåg nackdelarna med att närmiljön tog skada. Så han beslutade att istället odla fisk tillsammans med grönsaker i en kretsloppsodling på land. Pecka började med ett litet växthus i hobbyskala och har därefter byggt ut och provat det mesta som går. Han har haft flera olika sorters fisk och odlat allt från meloner till kryddväxter.
Peckas resultat har varit mycket goda genom åren. Inte minst har grönsakerna blivit väldigt smakrika och fina. Dessutom har fisken aldrig varit sjuk då biobäddarna har en mycket god förmåga att bryta ned främmande organismer och bakterier. Odlingen kräver varken antibiotika eller kemisk bekämpning. De problem som kan uppstå i växthuset går att bekämpa med biologiska metoder, till exempel insekter. Utifrån Peckas erfarenheter bygger vi nu en större odling med regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken. Pecka Nygård finns med i företaget som ägare, specialist och anställd.

Jan Smith

professionell grönsaksodlare i Närpes, Finland, se


Jan Smith är ägare och grundare för Smiths Garden AB i Närpes, Finland och professionell tomatodlare sedan 1998. Företaget är sedan 2007 inriktat på tomatodling året runt samt gurkodling under månaderna maj-september. På ett år produceras 700 000 kg tomater och 30 000 kg gurka. Den totala arealen uppgår till knappt 11 000 m2 och sysselsätter sju heltidsanställda. Företaget visar både god produktivitet och lönsamhet. Jan Smith har mycket värdefull kunskap och erfarenhet av att bygga en fungerande anläggning, effektiv produktion på nordliga breddgrader, energioptimering samt av marknaden. Smiths Gardens snittproduktion av tomater ligger på 70-80 kg/m2.

Björn Frostell

professor i industriell ekologi, Kungliga Tekniska Högskolan


Björn Frostell är professor emeritus och seniorforskare vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han har hela sitt yrkesliv arbetat med miljö och hållbar utveckling och allt mer med systemfrågor och resurseffektiva produktionssystem. Han har under de senaste åren blivit allt mer intresserad av resurssnål matproduktion till den snabbt ökande stadsbefolkningen i världen