Varför ska du investera i Peckas Naturodlingar?

1. Mycket stark efterfrågan på närodlat och giftfritt

2. Närheten till marknaden ger bättre smak och mognad på tomaterna och effektivare transporter

3. Först ut ger oss en stark position inom storskalig kretsloppsodling

4. Miljömässigt hållbara fiskodlingar bidrar till att rädda haven

5. Peckas odlingsmetod kombinerat med premiumprodukter ger ett prognosticerat bolagsresultat på 15-30%

6. Årsproduktionen är redan uppbokad av grossist

7. 20 års unik erfarenhet och forskning i egen testanläggning ligger som grund för verksamheten

 

Konsumtionen av tomater är ca 10 kg / person och år – totalt 100 000 ton tomater per år i Sverige. 100 000 kvadrat meter växthus kan försörja 5%-10% av den marknaden. Vilket motsvara en omsättning på 230-460 MSEK.

Vi är noterade hos NGM på Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B

Handel sker hos Avanza Nordnet eller i depå/ISK hos din bank.