Styrelse

Johan Stenberg – Ordförande

Entreprenör med 15 års erfarenhet av finansiering, styrelsearbete och bolagsutveckling. Johan har startat ett flertal bolag och varit VD i publika bolag de senaste tio åren. Han är ordförande i Xavitech AB, sitter i styrelsen i Hernö Gin AB och Vileum AB. Han har prisats genom att bland annat vinna Venture Cup.

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB: A-aktier 130 000 B-aktier 230 067

 

Elena Petukhovskaya – Verkställande Direktör tillika styrelseledamot

Sedan 1997 har hon arbetat i livsmedelsindustrin med försäljning, inköp, produktion samt produkt- och strategiutveckling. Innan hon lämnade sin post 2013, bodde hon i Belgien och arbetade för danska Albatros Seafood. Där tjänstgjorde hon som vd för den östeuropeiska filialen mellan 2007-2013 och som handelsdirektör 2002-2007. Under hennes ledning växte företaget till att omsätta 80 miljoner euro årligen.

Född 1978 I styrelsen sedan april 2018

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB: B-aktier 1 233 plus optionsrätter vilket uppgår till max 50 000 st.

 

Daniel Brännström – Ledamot

3 års erfarenhet av kretsloppsodling. Arbetar med försäljning och projektledning. Har engagemang för affärer och en stark drivkraft. En av grundarna till friskolan Kastellskolan.

Härnösand Född 1970 I styrelsen sedan 2015

070-377 70 08 • daniel@peckas.se

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB: A-aktier 256 000 B-aktier 35 000

 

Lars Göran Bäckvall – Ledamot

Familjen Bäckvalls bolag Poularde AB tillför Peckas Naturodlingar viktig strategisk kunskap och kapital för bolagets fortsatta expansion.

Härnösand Född 1946 I styrelsen sedan 2018

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB:  A-aktier 315 000 B-aktier 705 350

……………………………..

Auktoriserad revisor

Johan Lindström,

Revecon AB
Brunnshusgatan 6
871 31 Härnösand