Styrelse

Elena Petukhovskaya
40 år, VD

Sedan 1997 har hon arbetat i livsmedelsindustrin med försäljning, inköp, produktion samt produkt- och strategiutveckling. Innan hon lämnade sin post 2013, bodde hon i Belgien och arbetade för danska Albatros Seafood. Där tjänstgjorde hon som vd för den östeuropeiska filialen mellan 2007-2013 och som handelsdirektör 2002-2007. Under hennes ledning växte företaget till att omsätta 80 miljoner euro årligen.

Johan Stenberg
39 år, ordförande
Entreprenör med 15 års erfarenhet av finansiering, styrelsearbete och bolagsutveckling. Johan har startat ett flertal bolag och varit VD i publika bolag de senaste tio åren. Han är ordförande i Xavitech AB, sitter i styrelsen i Hernö Gin AB och Vileum AB. Han har prisats genom att bland annat vinna Venture Cup.

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB 170 000 st

Hugo Wikström
45 år,  grundare, försäljning och
etablering, produktionsledning.

4 års erfarenhet av kretsloppsodling vattenbruk och alger.
Har erfarenhet av att sitta i tillväxtbolags ledning bl a Internet 5 och Home.se. Han sitter i styrelsen för Mediapilen i Norden AB och Nattviken Invest AB.

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB 340 300 st

070-534 30 01 • hugo@peckas.se

Daniel Brännström
46 år, grundare, försäljning och etablering.

3 års erfarenhet av kretsloppsodling. Arbetar med försäljning och projektledning. Har engagemang för affärer och en stark drivkraft. En av grundarna till friskolan Kastellskolan.

070-377 70 08 • daniel@peckas.se

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB 40 000 st

Lars Göran Bäckvall
72 år, styrelseledamot

Familjen Bäckvalls bolag Poularde AB tillför Peckas Naturodlingar viktig strategisk kunskap och kapital för bolagets fortsatta expansion.

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB 315 000 A-aktier och 315 000 B-aktier3

……………………………..

Auktoriserad revisor

Johan Lindström,

Revecon AB
Brunnshusgatan 6
871 31 Härnösand