Styrelse

Mattias Gemborg – Verkställande Direktör

Mattias har lång erfarenhet från livsmedelsbranschen där han bland annat varit ICA Handlare och drivit restaurang. Han har varit med och startat bolag där hållbarhet har varit en central del i verksamheten. Utbildad vid Chalmers tekniska högskola i industriell ekonomi.

0702-654400 •  mattias@peckas.se

 

Hans Axelsson – Styrelseordförande

Hans är utbildad Civ ing från KTH och har haft ledande positioner inom Skanska-koncernen, bland annat som VD för Skanska Fastigheter Nord AB samt som Affärsutvecklingschef inom Skanska Sverige AB. Därefter medlem av koncernledningen för Norrvidden Fastigheter AB samt Diös Fastigheter AB. För närvarande Fastighetschef i Region Västernorrland. Styrelseuppdrag i fastighetsbolag mm.

0761-019326 •   hans@peckas.se

 

Johan Stenberg – Ledamot

Entreprenör med 15 års erfarenhet av finansiering, styrelsearbete och bolagsutveckling. Johan har startat ett flertal bolag och varit VD i publika bolag de senaste tio åren. Han sitter i styrelsen i Hernö Gin AB och Vileum AB. Han har prisats genom att bland annat vinna Venture Cup.

070 482 77 00 – johan@vileum.com

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB: A-aktier 130 000 B-aktier 230 067

 

Daniel Brännström – Ledamot

3 års erfarenhet av kretsloppsodling. Arbetar med försäljning och projektledning. Har engagemang för affärer och en stark drivkraft. En av grundarna till friskolan Kastellskolan.

Härnösand Född 1970 I styrelsen sedan 2015

070-377 70 08 • daniel@peckas.se

Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB: A-aktier 256 000 B-aktier 35 000

 

Peter Sendelbach – Ledamot

Peter är utbildad marknadsekonom. Entreprenör och företagare sedan 1989. Startade och utvecklade bland annat Addyourlogo AB som noterades 2004. Idag ägare och VD i flera företag inom fastighets- och byggbranschen.

 0701-474766 – peter@sendelbach.se

 

Peter Söderback – Ledamot

Peter är utbildad Hortonom vid SLU och har lång och gedigen erfarenhet inom odling. Han har bland annat varit VD på Mardens trädgårdsstiftelse och exportchef på Kekkilä Oy.

+35(0)8 400 749 494 – peter.soderback@schetelig.com

 

……………………………..

Auktoriserad revisor

Johan Lindström,

Revecon AB
Brunnshusgatan 6
871 31 Härnösand