Finansiell kalender


Bokslutskommuniké 2019

2020-02-12

Årsredovisning 2019

2020-04-06

Bolagstämma OBS flyttat till den 11 juni

2020-04-23

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-08

Bolagsstämma

2020-06-11

Delårsrapport april-juni 2020

2020-08-03

Extra Bolagsstämma

2020-10-02

Delårsrapport juli-september 2020

2020-11-02