Finansiell kalender


Delårsrapport juli-september 2019

2019-11-01

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-12

Årsredovisning 2019

2020-04-06

Bolagstämma

2020-04-23

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-15

Delårsrapport april-juni 2020

2020-08-03

Delårsrapport juli-september 2020

2020-11-02