EU-investeringar och bidrag

Jordbruksverket Landsbygdsprogrammet har beviljat ett investeringsstöd på 3.0 MSEK för inverteringar i växthuset.

Jordbruksverket – Innovativt vattenbruk har bevilja driftstöd på total 2.2 MSEK

 

Om Jordbruksverket – Vattenbruk

Om Landsbygdsprogramment

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla.