Företrädesemission i Peckas Naturodlingar AB

Emissionen varade mellan 1-15 oktober och är nu stängd.

Under dagen den 17:e är den sammanställd och pressmeddelande kommer att skickas ut och tilldelning kommer därefter att meddelas.

 

Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar har tagit sin teknik för kretslopps-
odlad mat till industriell skala. Efterfrågan på bolagets hållbart odlade tomater
och regnbågslax ökar kraftigt. Nu tar bolaget in pengar för expansion.

Företagspresentation Investerarafton 8 oktober. (24min 40sek)

  • Teckningstid 1 oktober – 15 oktober 2019.
  • Handel med teckningsrätter 1 oktober – 11 oktober 2019.
  • Teckningskursen är 10 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • 3 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 14,7 miljoner kronor.
  • De nya aktierna motsvarar 25 procent av företaget.
  • Värdering 44 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning

Investeringsmemorandum
Teaser (sammanfattning)

 

Aktie och Teckningsrätter

Följ aktien här PEKA  B – Aktien

Handel med teckningsrätter avslutade den 11 oktober.

Artiklar och länkar

Kraftigt uppsving för kretsloppsodlad mat – investerarbrevet.se

Film presentation av VD/CEO Elena Petukhovskaya