Företrädesemission i Peckas Naturodlingar AB

Emissionen varade mellan 1-15 oktober och är nu stängd.

Viktig information ang tilldelning

Emissionen gick bra och vi övertecknades med 232% detta innebär att alla inte fått den tilldelning som önskats.

Ni som har blivit tilldelade har meddelats post som skickades den 25 oktober och det är likvid datum 31 oktober.

Om ni inte fått någon post skickad till er har ni tyvärr inte fått någon tilldelning.

 

Ni kan dock bli delägare genom att köpa aktier på marknaden. Vår kort namn är PEKA B

 

Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar har tagit sin teknik för kretslopps-
odlad mat till industriell skala. Efterfrågan på bolagets hållbart odlade tomater
och regnbågslax ökar kraftigt. Nu tar bolaget in pengar för expansion.

Företagspresentation Investerarafton 8 oktober. (24min 40sek)

  • Teckningstid 1 oktober – 15 oktober 2019.
  • Handel med teckningsrätter 1 oktober – 11 oktober 2019.
  • Teckningskursen är 10 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • 3 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 14,7 miljoner kronor.
  • De nya aktierna motsvarar 25 procent av företaget.
  • Värdering 44 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning

Investeringsmemorandum
Teaser (sammanfattning)

 

Aktie och Teckningsrätter

Följ aktien här PEKA  B – Aktien

Handel med teckningsrätter avslutade den 11 oktober.

Artiklar och länkar

Kraftigt uppsving för kretsloppsodlad mat – investerarbrevet.se

Film presentation av VD/CEO Elena Petukhovskaya