Bli delägare

 Är du intresserad av att bli aktieägare i Peckas Naturodlingar och köpa aktier, gör du det enklast via din bank, Avanza  (www.avanza.se) eller Nordnet (www.nordnet.se).

 

Följ aktien här PEKA  B

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Gemborg, VD
E-post: mattias@peckas.se
Telefon: 0702 654 400