Årsomsättning 2021 – 234 miljoner kronor

– När vi byggt ut till 100 000 kvadrat­ meter i Sverige och producerar 6 500 ton tomater och 650 ton fisk, räknar vi med en försäljning på 230 Mkr med god lönsamhet, säger Hugo Wik­ström. Alla investeringar till den första krets­loppsanläggningen är finansierade. Den nya emissionen ska öka rörelsekapitalet och ge utrymme för projekteringen av nya anlägg­ningar.

I vårt investeringsmemorandum hittar du mer information

• Klicka här!

Vill du köpa/boka aktier direkt?

• Klicka här!