Aktienotering

Peckas Naturodlingar AB (Publ)

Peckas Naturodlingar är noterade på NGM .

Är du intresserad av Peckas Naturodlingar AB? Här kan du hämta vårt Informationsmemorandum.

Informationsmemorandum

Vår mentor är Eminova Fondkommission AB.

Den 12 april 2017 avslutades teckningstiden i Peckas Naturodlingar AB:s nyemission om högst 12,5 MSEK. Nyemissionen tecknades till 21,5 MSEK, motsvarande en täckningsgrad om cirka 172 procent. Nyemissionen tecknades av cirka 1450 personer. Totalt har vi nu 1800 aktieägare.