Finansiell kalender


Halvårsrapport jan-juni 2017

2017-08-25

Delårsrapport juli-sep 2017

2017-11-02

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-16

Delårsrapport jan-mar 2018

2018-05-18

Årsstämma

2018-06-01

Delårsrapport apr-juni 2018

2018-08-25