Finansiell kalender


Halvårsrapport jan-juni 2017

2017-08-25

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-16

Årsstämma

2018-06-01

Halvårsrapport jan-juni 2018

2018-08-25