Aktienotering

Peckas Naturodlingar AB (Publ) 

Av administrativa skäl flyttas första handelsdagen i Bolagets aktie fram. Styrelsen beräknar att första handelsdag blir den 22 juni 2017. Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel, beslut beräknas kunna tas den 16 juni. www.ngm.se 

Vår mentor är Eminova Fondkommission AB.

Den 12 april 2017 avslutades teckningstiden i Peckas Naturodlingar AB:s nyemission om högst 12,5 MSEK. Nyemissionen tecknades till 21,5 MSEK, motsvarande en täckningsgrad om cirka 172 procent. Nyemissionen tecknades av cirka 1450 personer. Totalt har vi nu 1800 aktieägare.